ЗДО №2 ”Світлячок”
Коцюбинської селищної ради Київської області

Звіт завідувача ДНЗ № 24 «Світлячок» управління освіти і науки Ірпінської міської ради Зайченко Т.В. на загальних зборах колективу та батьків за 2018

 

Звітування керівника ДНЗ 2018

 

 

С победой! " Все для игры The sims 3

 

Звіт завідувача ДНЗ № 24«Світлячок»
Зайченко Тетяни Василівни
перед колективом та громадськістю
на загальних зборах

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

     Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України, - Закону України «Про освіту», - Закону України «Про дошкільну освіту», - «Положення про дошкільний навчальний заклад», - Базового компоненту дошкільної освіти України - Закону України «Про охорону праці» - Закону України «Про цівільну оборону» - Закону України «Про дорожній рух» - Закону України «Про відпустки» - Закону України «Про мови» - Державного стандарту – «Базового компоненту дошкільної освіти» - Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» - Програми «Освіта.Україна ХХІ століття» ,

     А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча, згідно з Статутом.

  1. Загальна характеристика ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 24 «Світлячок» Ірпінської міської ради Київської області. Форма власності – комунальна, підпорядкований управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради. Розташований за адресою: ву. Пономарьова, 20, смт Коцюбинське, Київської області, к.т. 72-653.

Основні характеристики дошкільного закладу:

Загальна площа – 1814 кв.м.

Площа присадибної ділянки – 600 кв.м.

Загальна площа приміщень – 1214 кв.м.

Дошкільний навчальний заклад працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин, чергова група в ранкові та вечірні години. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 8:00 – 17:00, 2 чергові групи у ранкові та вечірні години: 7:00 – 8:00; 17:00 – 19:00;

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

  • Музично-спортивна зала;
  • Кабінет психолога;
  • Кабінет логопеда;
  • Методичний кабінет;
  • Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
  • Медичний кабінет, ізолятор.

2. Склад вихованців

     Дошкільний навчальний заклад розрахований на 130 місць, а в 2017 – 2018 н.р виховувалися 242 дітей раннього та дошкільного віку.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 6 груп для дітей дошкільного віку, 1 група - раннього віку.

      * 1 група раннього віку;

      * 2 молодшого віку;

      * 2 середнього віку;

      * 2 старшого віку.

      Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, направлення управління освіти і науки Ірпінської  міської ради, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

 Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради.

  3.   Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Кількісний склад працівників закладу:

Кількість штатних одиниць за штатним розписом – 46,37

Кількість фактично зайнятих посад – 40,99

Кількість педагогічних працівників – 16

Обслуговуючого персоналу – 24

Кількість педагогічних працівників за посадами: завідувач -1, вихователь-методист – 1, музичний керівник – 1, вихователів – 8, керівник гуртка – 2, інструктор з фізичного виховання – 1,практичний психолог – 1, вчитель-логопед – 1.

Педагогів з повною вищою освітою - 10осіб; здобувають вищу освіту - 3 особи; середньою-спеціальною – 3 особи.

За стажем роботи: до 10 років – 5 особи; до 20 років - 3 осіб; до 30 років – 1 особа; більше 30 років – 2 особи.

Курсова перепідготовка на 2017-2018 відповідно до плану. У 2017-2018 н.р. в ДНЗ №24 «Світлячок» атестувався 1 педагог.

     Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів вищої категорії – 2 (Зайченко Т.В., Швець Т.Д.); спеціалістів І категорії – 1 (Сторожук О.С.),  спеціалістів 2 категорії  - 2 (Чорниш О.М., Хворостяк Л.Д.) спеціалістів – 8 (Бабенко С.О., Войтенко В.Г., Горбатюк Т.М., Красновська Г.О., Молодько Н.В., Ланько В.О., Седун І.В., ), навчається у ВНЗ – 3 (Красновска Г.О, Михалевич Т.В., Конончук Т.О.)

     Завідувач ДНЗ №24 «Світлячок» - Зайченко Тетяна Василівна, має повну вищу педагогічну освіту, має звання «Вихователь-методист», вищу кваліфікаційну категорію,  18 років педагогічного стажу, стаж роботи на посаді завідуючої – 3,5 роки.

    Вихователь-методист ДНЗ – Чорниш Ольга Михайлівна, має повну вищу педагогічну освіту, 10 років педагогічного стажу, стаж роботи на посаді вихователя-методиста – 2 роки 8 місяців.

     У закладі працює два медпрацівника - старша медсестра, сестра з дієтичного харчування Онопрієнко Галина Миколоаївна, старша медична сестра Остапчук Наталія Анатоліївна,  які проходять згідно графіка курси підвищення кваліфікації.

     Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

4. Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

      Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

     Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесс.

     Планування роботи ДНЗ № 24 «Світлячок» здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009 року. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базової програми. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2017-2018 навчального року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, іграшками, атрибутами. Під керівництвом вихователя – методиста Чорниш О.М. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

     Вихователі ДНЗ використовують сучасні наукові психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу:

· використання елементів педагогіки М. Монтессорі у вихованні дітей раннього віку;

· впровадження ідей національного виховання С.Русової в практику роботи ДНЗ;

· пошуково-дослідницька діяльність за методикою З.Плохій;

· технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка «Театр фізичного виховання»;

· здоров’язбережувальні технології: пісочна терапія, танцювальна терапія, музикотерапія, сміхотерапія, кольоротерапія, анімалотерапія;

· поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.

 У 2016-2017 н.р. дошкільний заклад провів відкриті заходи для педагогів міста з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи:

· семінар-практикум вихователів-методистів «Вивчення професійної компетентності педагогів ДНЗ»

- семінар-практикум для вчителів-логопедів «Комунікативний підхід до розвитку мовлення дітей дошкільного віку»

Ці заходи отримали позитивну оцінку з боку педагогів ДНЗ міста, представників управління освіти Ірпінської міської ради.

5. Організація різних форм виховної роботи.

     Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Державного стандарту і програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 31.08.2017 р).

     Учасниками навчально – виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки ( особи, які їх заміняють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально – виховній роботі.

     Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

Образовательный портал города Кирова

     У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

     Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки:

 - Тривалість занять для дітей раннього віку – 10- 15 хвилин;

 - Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

 - Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

      Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

   6.  Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

     Матеріально-технічна база закладу поліпшувалась за рахунок платних послуг та благодійних внесків батьків вихованців. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідуючої та ради ДНЗ. До початку навчального року управлінням освіти та працівниками було проведено косметичні ремонти групових кімнат, роздягалень,  спалень.

     Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані  іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські товари. Але потребує часткової заміни постільної білизни інвентаря та посуду.

     Фінансово-господарська діяльність ДНЗ у 2017-2018 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. Були виконані такі роботи :

- пофарбовано туалетну кімнату, групову кімнату та роздягальню у групі «Веселка»

- пофарбовано стіни у груповій кімнаті та роздягальні групи «Барвінок»

- замінено люстри у групі «Ромашка» та групі «Барвінок»

-  ремонт підлоги у груповій кімнаті та частково роздягальні групи  «Соняшник», придбано меблі для кухні на суму 4500 грн

· оформлена підписка періодичних видань;

· у групу  «Барвінок» придбано: кухня на суму 3435 грн., батьками придбано акваріум на суму 2000 грн

· у групу «Веселка» було придбано батьками іграшки

-  у групу «Калинка» придбано канцелярські товари для дітей, придбана кухня 4800 грн

- у групу «Віночок» придбано канцелярські товари для дітей, придбана кухня на суму 7500 грн, шафи для дитячого одягу  4шт.на суму 4832, пенал для одягу на суму 1116 грн.

- у групу «Дзвіночок» придбано канцелярські товари для дітей

  • у групу «Ромашка» придбано кухню на суму 4335 грн.

· у медичний кабінет – медикаменти та електронні ваги

- у музичну залу подаровано спонсорами 20 дорослих стільців на суму 6120 грн

· на пральню придбано управлінням освіти  пральну машинку на суму 11335 грн.

· будівельні матеріали, фарба та інші матеріали для ремонтних робіт придбано управлінням освіти 

  • пофарбовано споруди на ігрових майданчиках.
  • придбано табличку з назвою вулиці та назвою закладу на суму 850 грн.

 За благодійні кошти хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам, і за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних , нагальних питань.

  7.  Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників.

· Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників:

    Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

     Дошкільний заклад добре підготувався до літнього оздоровчого періоду: завезли пісок, придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів, парасольки від сонця, іграшки для ігр з водою і піском. Виносний спортивний матеріал: кеглі, ракетки для гри в бадмінтон, скакалки тощо. В медичному кабінеті поповнили аптечку першої допомоги.  По усій території закладу було прокроновано дерева, викорчувано пеньки, пострижено кущі. Велика увага приділялась питному режиму , та сезонному одягу дітей. В літній період діти забезпечені соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

     Харчоблок забезпечений 3 кухарями та помічником кухаря, які мають відповідну освіту. Порядок організації харчування дітей здійснювався згідно чинного законодавства. Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування та з оплатою 60%. Я та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Режим харчування в закладі трьохразовий. Продукти харчування та продовольча сировина надходять в ДНЗ разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. Завозять продукти регулярно. Заявки на них виконуються в повному обсязі. Графік видачі їжі з харчоблоку дотримується. Розподіл їжі за об’ємом протягом дня виконується. Щоденне меню складається з урахуванням наявних продуктів харчування. Строки реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби медичною сестрою. Добова проба щоденно залишається на харчоблоці. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дитячого садка ведеться і з боку міської СЕС, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.

     Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється старшими медсестрами Онопрієнко Г.М. та Мейтою Н.А. Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. 93% дітей мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам.

     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

 Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

      Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

      Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

     Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

     Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

     Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

      Створені належні умови для здійснення навчально – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідувач  проводжу велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого – педагогічні методи кадрової роботи. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

      Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

     На початок навчального року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 40% знижкою, діти інваліди, діти, батьки яких знаходяться в зоні АТО  харчувались безкоштовно.

  8. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

      З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал. за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджені грамотами та подяками, нагороджено грамотою управління освіти вихователів ДНЗ . Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного закладу одержали грошову премію від управління освіти.

  Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

  9. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

    У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

      Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

     Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

10. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

     Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 24 «Світлячок» заведений журнал обліку особистого прийому громадян.

     За минулий 2017-2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 36 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 8 щодо працевлаштування.

      Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

 

Логін: *

Пароль: *